máy gặt kubota dc 70 thái lan cao lộc lạng sơn

Xuất bán máy gặt liên hợp kubota DC-70 Thái Lan đi Cao Lộc Lạng Sơn

Cửa hàng Đăng Lê tiếp tục Xuất bán máy gặt liên hợp kubota DC-70 Thái Lan đi Cao Lộc Lạng Sơn

  • Hãng: Kubota
  • Model: DC 70G
  • Nhiên liệu: Dầu
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Tình trạng: hàng bãi nhập lướt
  • Độ mới: 85%
  • Phụ tùng thay thế: Dễ kiếm
  • Hoạt động : máy gặt dc70 đã được ĐĂNG LÊ bảo trì bảo dưỡng cẩn thận trước khi giao bán đến tay khách hàng.
  • Vui lòng xem thêm máy gặt liên hợp, máy cày trong mục Máy Gặt – Máy Cày

 

máy gặt kubota dc 70 thái lan xuất lạng sơn máy gặt kubota dc 70 thái lan cao lộc lạng sơn máy gặt kubota dc 70 thái lan cao lộc lạng sơn máy gặt kubota dc 70 thái lan xuất lạng sơn máy gặt kubota dc 70 thái lan cao lộc lạng sơn máy gặt kubota dc 70 thái lan cao lộc lạng sơn

12,389 total views, 1 views today

Comments

comments